Svadobný poradca I.

Podľa slovenského práva je možné manželstvo uzatvoriť dvoma spôsobmi – civilným alebo cirkevným sobášom. Po uzavretí civilného sobáša sa dá absolvovať aj cirkevný obrad. Žiadosť a doklady predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom ...

Čítať viac